Pro zákazníky

Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie

Reklamaci vyúčtování dodávky tepelné energie může odběratel uplatnit:

  • písemně na adrese EC Kutná Hora s.r.o., Karlov 197, Kutná Hora 284 01
  • elektronickou formou na emailové adrese info@eckh.cz

Reklamaci vyúčtování dodávky tepelné energie může odběratel uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyúčtování dodávky tepelné energie doručeno.

Práva odběratele při řešení sporů ohledně dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování

Spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy budou řešeny obecnými soudy dle platných právních předpisů. Pokud by pro rozhodování sporu ze smlouvy dle právních předpisů byl příslušný Energetický regulační úřad, bude mu spor předložen k rozhodnutí.

Kontaktní údaje

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Podatelna: eru@eru.cz
Tel.: 564 578 666
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Podatelna: posta@mpo.cz
Tel.: 224 851 111
www.mpo.cz

Státní energetická inspekce

Gorazdova 24, 120 21 Praha 2
Podatelna: posta@sei.gov.cz
Tel.: 224 907 340
www.cr-sei.cz

Kontakty

EC Kutná Hora s.r.o.
Karlov 197, 284 01 Kutná Hora
IČO: 284 974 22

email: info@eckh.cz