Aktuality

21.02.2019

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technika provozu energetického zařízení.více zde

25.03.2018

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technika provozu energetického zařízení.více zde

17.03.2017

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Operátora energetického bloku.více zde

09.11.2016

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Operátora energetického bloku.více zde

06.09.2016

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Provozního elektrikáře pro zajištění provozu energetického bloku.více zde

04.02.2016

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Operátora energetického bloku. více zde

16.12.2014

Společnost EC Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici Směnného technika energetického bloku. více zde

13.11.2014

Od poloviny září zásobuje EC Kutná Hora teplem více než tři tisíce domácností v Kutné Hoře... více zde

13.08.2012

EC Kutná Hora získalo od Městského úřadu Kutná Hora, stavebního úřadu, kolaudační souhlas s užíváním stavby.

21.05.2012

V novém zdroji společnosti EC Kutná Hora došlo dne 18.5.2012 v 16 hodin k poruše na příslušenství filtračního zařízení, které odstavilo samotné filtrační zařízení z provozu. Následně bylo zahájeno okamžité a bezpečné zastavení topení, které vyžaduje držení podtlaku v topeništi. Závada na příslušenství filtračního zařízení byla po odstavení topení objevena a odstraněna. Následně bylo uvedeno filtrační zařízení do provozu. Emise spalin, které neprošly filtračním zařízením, byla po dobu cca 45 minut.

04.05.2012

EC Kutná Hora uzavřelo 3.5.2012 s KH Tebis dlouhodobou smlouvu na dodávku tepla do Kutné Hory. KH Tebis vlastněná městem Kutná Hora zatím zajišťuje centrální vytápění spalováním zemního plynu. Firma bude i nadále zajišťovat distribuci tepla koncovým zákazníkům, jedná se tedy o vytlačení dražšího tepla z plynu levnějším teplem vyráběným z biomasy. Cenovou úsporu pro konečné spotřebitele po vybudování horkovodního připojení odhadují představitelé města až na třetinu.

20.12.2011

EC Kutná Hora získalo povolení ke zkušebnímu provozu. Povolení je pravomocné od 14.10.2011. Uvedení do komerčního provozu je naplánováno na polovinu roku 2012.

Kontakty

EC Kutná Hora s.r.o.
Karlov 197, 284 01 Kutná Hora
IČO: 284 974 22

email: info@eckh.cz